Technika kumulacyjna

   Technologia kominków kumulacyjnych tzw. "ciepłych kominków" polega na skumulowaniu, a potem powolnym oddawaniu nadwyżki ciepła, która powstaje podczas spalania drewna w palenisku. Podczas palenia w pieco-kominku grzeje nie tylko wkład, ale i wymiennik akumulacyjny, przez który przechodzą do komina gorące spaliny. Całość zabudowana jest w szamotową lub szamotowo-kaflową bryłę, która grzeje długo po wygaśnięciu ognia (nawet do 12 godzin), zapewniając łagodny i ciepły klimat grzania (podobnie jak w piecach kaflowych).

   Zalety takiego systemu to:
- wysoka sprawność - nawet do 90% (w zależności od zastosowanych materiałów i wkładu),
- małe zużycie opału (zmniejszenie ilości spalanego drewna praktycznie nawet trzykrotnie!),
- łatwa i nie uciążliwa obsługa ( 2-3 krotne dokładanie w ciągu dnia),
- komfortowy rozkład temperatur w pomieszczeniu (nie przegrzewanie pomieszczeń),
- najzdrowszy, naturalny, tzw. laminarny system grzewczy fali podczerwonej.Rodzaje wymienników kumulacyjnych (przykłady):

- KRĄŻKI CMA-R (CEBUD) - CMA w kształcie okrągłych krążków, montuje się nad paleniskiem - wkładem grzewczym, o mocy nie większej niż 9 kW. Złożony np. z 7 szt. krążków wymiennik ciepła o wadze ok. 200kg, pozwala zwiększyć ilość załadowanego drewna o 4 kg, a przez to uzyskać dodatkowe 13kWh ciepła, które zostanie łagodnie wypromieniowane w przedłużonym okresie czasu. Po załadowaniu zwiększonej porcji drewna kolejny jego załadunek możemy wykonać dopiero po skończonym procesie spalania. Wewnętrzny kształt krążków pozwala na spiralny przelot spalin, zapewniając im właściwy ciąg. Można je z łatwością zamontować do różnych typów wkładów i palenisk stosując prosty stół montażowy. Promień „pióra dolnego krążka, pozwala montować je bezpośrednio na niektórych wkładach stalowych lub żeliwnych (Brenner, Edilkamin, Romotop…).
   Więcej informacji na stronie : www.cebud.eu

- CERAMICZNE MODUŁY AKUMULACYJNE - w formie kostek, buduje się z nich kanały, które wydłużają drogę spalin z wkładu grzewczego (wysokotemperaturowego paleniska) kominka do komina, a tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym wysokotemperaturowym palenisku. Właściwy dobór ilości modułów, dostosowany do wielkości posiadanego paleniska (wkładu grzewczego), pozwala poprzez wydłużenie drogi spalin na ich schłodzenie z temperatury 800°C tak, aby przy wejściu w komin osiągnęła wielkość ok. 110-190°C. Przy obliczaniu ilości modułów przyjmujemy, że do ogrzewania domu niezbędne jest zastosowanie 70 kg masy akumulacyjnej na 1 kg spalanego suchego (o wilgotności poniżej 20%) drewna. Otrzymany w ten sposób dodatkowy wymiennik ciepła zdecydowanie podnosi sprawność naszego układu grzewczego, odzyskując ciepło, które zwykle uchodzi bezużytecznie do komina. Dzięki zastosowaniu CMA uzyskujemy bardzo dużą dodatkową powierzchnię grzewczą, która podnosi moc cieplną naszego pieco - kominka. Zakumulowane w kilkuset kilogramowej masie ciepło promieniuje przez wiele godzin i pozwala na wydłużenie okresu grzewczego naszego urządzenia (pieco-kominka) do ok. 8-12 godzin, czyniąc jego użytkowanie o wiele bardziej wygodnym, zbliżonym do sposobu palenia w tradycyjnym piecu kaflowym. Praktyka wykazuje, iż zastosowanie systemu CMA do budowy tradycyjnego kominka z wkładem grzewczym pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie ilości odzyskanego ciepła, co znacznie poprawia sprawność układu i zdecydowanie wydłuża czas grzania pieco-kominka. Stosując system CMA możemy niemal dwukrotnie zmniejszyć ilość spalanego drewna.


- Rekuperator stojący (agregat odzysku ciepła - boczny) – podobnie jak wersja nasadowa pozwala na znaczny odzysk ciepła pomiędzy przepływającymi gorącymi spalinami a cyrkulującym w obrębie komory grzewczej powietrzem do ogrzewania salonu.


-